Materi Bedah Perda Kawasan Tanpa Rokok “Larangan Iklan Produk Rokok Luar Ruang” pada 23 November 2021

materi disampaikan dalam kegiatan bedah perda kawasan tanpa rokok