Nur Kasim – Ketua Kp. KTR dan Anti COVID Kebon Pala Jaktim